Business Development Consultancy

Acquisitie specialisatie

Traditioneel is er geen duidelijke plaats voor het acquisitieplan in het verkoopplan, danwel in het marketingplan.

Acquisitie is een gezamelijke effort van marketing en sales. Echter, wanneer in geen van beide plannen de acquisitie doelstellingen zijn uitgewerkt naar activiteiten, KPI's en meetinstrumenten, zal acquisitie op ad-hoc basis plaatsvinden. Het gevaar ligt op de loer dat de waan van de dag, of eventuele commerciĆ«le groei op bestaande business, de acquisitie doelstellingen overrulen. Op de lange termijn kan dit een gevaar voor de continuĆÆteit van uw business opleveren.

Hoe dan wel acquisitie te plegen vanuit business development perspectief?

Business development plan

Los van het marketing en sales plan, staat het business development plan. In dit plan wordt bestaande sales en marketing capaciteit beschreven naar activiteiten, en daarbij behorende KPI's. Bewaking vindt uiteraard plaats door de business development manager.

Sales Assesment

Sales Opportunity Assesment Process (S.O.A.P.)

Welke activiteiten uit het business development plan kunnen intern belegd worden en tegen welke K.P.I.? Door een juist assesment van uw organisatie, wordt direct duidelijk welke activiteiten intern belegd kunnen worden, en welke het best uitbesteed kunnen worden.

Business development manager

Om de zuiverheid van processen te waarborgen, is het managen van het business development plan niet te beleggen bij de eigen sales of marketing manager. Neemt u een business development manager in dienst, of besteedt u dit uit aan een professional op basis van K.P.I.?

i4Sales

i4Sales

Delen