Het i4Sales Quadrant!

13 november 2015

Laten we beginnen met Ansoff!

Het groeimodel in 4 richtingen. Marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie. Dit groeimodel staat “model” voor het i4Sales Quadrant.

In alle gevallen is er capaciteit nodig voor groei, de kosten die voor de baat uit gaan zeg maar. Hier zitten dan ook direct de grote risico’s en gevaren van de groeistrategie. Het aantrekken van capaciteit, zeker als deze in de vorm van personeel nodig is brengt dit naast financiële risico’s ook afbreukrisico’s op het plan met zich mee. Laten we de kosten eens op een rij zetten voor een gemiddelde new-business verkoper gerekend voor het eerste jaar:
- € 7.000,= werving en selectie kosten
- € 50.000,= salaris/werkgeverskosten etc.
- € 3.000,= automatisering (werkplek/laptop, telefoon etc.)
- € 10.000,= overige bijkomende kosten

Nu is het zo dat u minimaal 4-6 maanden nodig heeft voor u kunt beoordelen of de persoon datgene kan en doet wat u beoogt dat hij/zij zou moeten doen. Volgt u me nog?

Het risico ligt hem dus in de mogelijkheid dat op bovenstaande het antwoord “Nee” is. Indien het antwoord nee, of deels is dan komt direct het 2e afbreukrisico aan bod. U moet tenslotte van voor af aan beginnen. Dit betekend dus wederom de volledige risico cirkel in.

Om de risico’s bij de groeistrategie te vermijden of zich hiertegen te verzekeren is er het outsourcing model ontstaan, ofwel het i4Sales Quadrant. De sneller u wenst te groeien in 1 of meerdere van de groeirichtingen die Ansoff u geeft, de meer reden en noodzaak te outsourcen. En bijkomend feit, juist die capaciteit is ook nog eens zeer goed uit te besteden. Door het uitbesteden koopt u als ware de garantie in dat de KPI’s in uw groeiplan gevolgd gaan worden. De risico’s in tijd en kosten zijn te verwaarlozen.

Om het geheel compleet te maken, de dienstverlening van i4Sales zijn onder te verdelen in 4 categorieën. Leadgeneratie, consultancy, datamanagement en sales training.

Binnen het Quadrant heb ik de dienst categorieën in de bijpassende richting geplaatst. Ofwel, u wilt in bestaande markten met bestaande proposities meer business doen. Hierbij is het dan met name geschikt om capaciteit in leadgeneratie in te kopen en uw bestaande sales team additionele ondersteuning te bieden d.m.v. sales trainingen. Wenst u zich echter in nieuwe markten te begeven, dan heeft u behoefte aan “prospect data” en leadgeneratie (bestaande propositie – nieuwe markten) U voelt hem waarschijnlijk aankomen, nieuwe propositie vraagt om consultancy. Want voor u kosten gaat maken die samengaan met het voeren van een nieuwe propositie is het raadzaam eerst te onderzoeken of het de moeite loont.

Het i4Sales Quadrant, ik hoop dat het een onderdeel mag zijn van uw MARSAL mix!


Ik wens u veel groei toe!

Pieter van Wijk

Business Development Manager

Delen

+31 (0)6 13 33 33 64

pieter.vanwijk@i4sales.nl

i4Sales